Kredyt z komornikiem. Co zrobić gdy chcemy wziąć kredyt, ale mamy komornika?

Kredyty udzielane są przez banki osobom mającym zdolność i wiarygodność kredytową. Składają się na nie takie czynniki, jak posiadanie stałego źródła dochodu czy brak zadłużeń wpisanych do BIKu i biur informacji gospodarczej. Instytucje finansowe chcą mieć prawie stuprocentową pewność, że klient spłaci zobowiązanie, czyli odda kapitał wraz z odsetkami. Posiadanie wpisów w powyższych instytucjach, podobnie jak i egzekucji komorniczej (lub administracyjnej) znaczne redukuje szansę uzyskania pożyczki.

Czy można dostać kredyt, mając komornika?

Zanim odpowiemy na tak postawione pytanie, warto rozróżnić pojęcie kredytu od pożyczki. W rzeczywistości dla konsumenta nie ma ono praktycznego znaczenia. Zobowiązanie trzeba po prostu spłacić zgodnie z postanowieniami umowy. Formalnie kredytów mogą udzielać tylko banki i SKOK-i na ściśle określone cele, np. zakup domu przy kredycie hipotecznym. Z kolei pożyczki udzielane są na dowolny cel zarówno przez banki, jak i inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne. Banki w swej polityce kredytowej (pożyczkowej) kierują się wspomnianą zasadą wiarygodności kredytowej. Stanowi ona rękojmię tego, że klient najprawdopodobniej terminowo spłaci kredyt. W sytuacji kiedy posiadamy komornika, czyli toczy się przeciwko nam postępowanie egzekucyjne, całkowicie zaburzamy naszą wiarygodność płatniczą. Zajęcie komornicze nie pojawia się przecież od razu dzień po zaległej płatności raty czy terminie zapłaty abonamentu. Poprzedzają ją zwykle monity windykacyjne, wezwania do zapłaty, sądowe postępowanie o zapłatę. Od orzeczenia sądu można się odwołać, a wydany wyrok musi się uprawomocnić i uzyskać klauzulę wykonalności. Dopiero wtedy, na wniosek wierzyciela, komornik podejmuje działania. Jeśli ktoś dopuszcza do takiej sytuacji, to znaczy, że albo jest w bardzo złej kondycji finansowej, albo lekceważąco podchodzi do wypełniania swoich zobowiązań. Jedna i druga okoliczność wyklucza go jako klienta na kredyt bankowy sensu stricte.

Jakie są alternatywy dla kredytu gdy mamy komornika?

W ostatnich latach rozwijają się intensywnie instytucje finansowe udzielające pożyczek na własnych zasadach, kierujące się znacznie mniej rygorystycznymi kryteriami. Bardzo sprawnie funkcjonują zwłaszcza w Internecie, stając się jedyną szansą na finansowanie dla osób z zajęciami komorniczymi. Firmy dysponują własnymi kapitałami, a nie wkładami klientów (depozytami w przypadku banków). Dzięki temu mogą pożyczać gotówkę nawet osobom z problematycznymi wpisami w BIK-u czy z komornikiem. Takie rozwiązanie jest zwykle szybsze i łatwiejsze niż uzyskanie kredytu. Najczęściej nie są potrzebne dodatkowe dokumenty, typu zaświadczenie o zarobkach czy historia wpływów na konto. Nie jest konieczna również osobista wizyta w oddziale. Całość procesu odbywa się online. Wystarczy dostęp do Internetu w komputerze lub w telefonie. Jest to szczególnie wygodne dla osób mieszkających w małych miasteczkach lub we wsiach, albo które pracują od rana do wieczora i nie mogą podejść osobiście do placówki. Oszczędza się wówczas czas, pieniądze na dojazd i zachowuje dyskrecję, bo nikt postronny nie dowie się, że wnioskujemy o pożyczkę.

Czy komornik wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to miara pozwalająca ocenić, czy kredytobiorca jest w stanie spłacać zobowiązanie z otrzymywanych dochodów. Zajęcie komornicze oznacza, że dłużnikowi mogą być zabierane prawie wszystkie dochody, jakie otrzymuje. W przypadku egzekucji z konta osobistego kwota wolna od zajęcia wynosi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 2275,50 PLN w 2022 r.). Tak poważne ograniczenie w dysponowaniu swoimi środkami finansowymi znacząco ogranicza zdolność kredytową klienta w banku. A jeśli uwzględnimy przy tym brak wiarygodności płatniczej, to tracimy tym samym wszelkie szanse na kredyt w banku. Z pomocą przychodzą dopiero niezależne od banków firmy pożyczkowe, dla których człowiek z komornikiem nie jest dyskwalifikowany jako klient.

Czy dostępne są kredyty dla zadłużonych?

Zgodnie z tym, co ustaliliśmy powyżej, w tej sytuacji nie mamy szansy na klasyczny kredyt w żadnym banku. Dotyczy to zarówno dużych ogólnopolskich banków komercyjnych czy lokalnych spółdzielczych. Jedyną alternatywą są kredyty (a właściwie pożyczki) od prywatnych firm pożyczkowych. Dzięki swojej niezależności od nadzoru NBP i przepisów prawa bankowego udzielają one pożyczek osobom w szczególnie trudniej sytuacji materialnej. Mogą pomóc w pilnym zakupie leków, opału na zimę czy w naprawie samochodu. Pożyczka może być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań czy rat kredytów oraz na każdy inny dowolny cel. Instytucje pożyczkowe nie wymagają wskazania przeznaczenia zaciąganej pożyczki. Spłata odbywa się przez jednorazowe oddanie całej kwoty (np. po otrzymaniu wypłaty lub trzynastej emerytury) albo poprzez comiesięczne spłaty, analogicznie jak kredyty bankowe.

Kredyt z komornikiem – wyjątkowe przypadki

W niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie kredytu, nawet bankowego, pomimo zajęcia komorniczego. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Przede wszystkim kwota zajęcia musi być niewielka, rzędu kilkuset złotych (ustalane indywidualnie przez każdy bank). Ponadto roszczenie nie może pochodzić z przeterminowanych rat za inne kredyty bankowe. Opóźnienia są wówczas zarejestrowane w BIK-u i blokada na kredyty bankowe może potrwać nawet do pięciu lat. Roszczenia muszą mieć też mniej istotną wagę rodzajową. To znaczy, że banki w bardziej wyrozumiały sposób podejdą do zajęcia komorniczego za nieuregulowane parkowanie w mieście lub za nieopłaconą karę w bibliotece. Niemniej każdy bank będzie wymagał przed udzieleniem kredytu potwierdzenia spłaty w całości należności dochodzonej przez komornika. Wymogi te oczywiście nie będą stawiane w przypadku kredytów zaciąganych od firm pożyczkowych online.

Zajęcia komornicze bardzo komplikują nam sprawy finansowe. Blokują dostępność kredytów bankowych, utrudniają spłatę innych zobowiązań. Na szczęście mamy wolny rynek i rozwinięty już sektor prywatnych pozabankowych instytucji pożyczkowych. Uwzględniając indywidualną sytuację klienta, są w stanie udzielić pożyczki każdej dorosłej osobie. Kredyt (pożyczka) z komornikiem są jak najbardziej możliwe i to w pełni online. Warto sprawdzić ofertę dużych i wiarygodnych pożyczkodawców w Internecie i pomóc swoim domowym finansom.

Podobne artykuły: